Bloed- en urineonderzoek

Bloedonderzoek

We bieden de mogelijkheid om in onze praktijk bloed- en urine-onderzoek te doen.Op onze Skyla en Eurocube van Menarini bepalen wij snel en nauwkeurig leverwaardes, nierwaardes, glucose (suiker), eiwitten, calcium, elektrolyten, schildklier, lipase en SDMA. Daarnaast bepalen we de hoeveelheid rode bloedcellen (Hematocrit, een maat voor bloedarmoede). Voor meer specialistische bepalingen sturen wij de bloedmonsters naar een van de grootste en betrouwbaarste diergeneeskundige laboratoria in Europa, te weten Laboklin. Voordeel is dat Laboklin een laboratorium in Hoensbroek heeft, dus in noodgevallen is een monster snel gebracht en bepaalt!

Urineonderzoek

Microscoop en centrifuges

Urineonderzoek voeren we in de praktijk dagelijks meerdere keren uit. Hiervoor heb je een centrifuge, microscoop, soortelijk gewicht meter en urine strips nodig. Urineonderzoek wordt met name gedaan om te zien of er blaasontstekingen zijn,  met of zonder blaasgruis/steentjes. Een andere reden kan zijn dat je de concentratie van de urine wilt meten. Is deze bijvoorbeeld te laag, dan is dat een aanwijzing dat er iets aan de hand kan zijn met bijvoorbeeld de nieren of de lever. Het urineonderzoek is dezelfde dag klaar, meestal kunt u zelfs wachten op de uitslag